စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

     -    Understanding the customer’s requirements

- ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်နိုင်စွမ်းလေ့လာမှု

- ငါတို့ဘယ်လိုသွားမလဲ 5W1H

     -    Design and prototyping

- အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးစီမံကိန်း (APQP)

- အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်၊ FMEA

- ကိရိယာတန်ဆာပလာ (ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု)

- ISIR၊ PPAP နမူနာများ

     -    Mass Production

- ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး

     -    Value Stream Mapping (VSM)

info@auwell.com.cn